Thứ Tư, 12 tháng 1, 2022

QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG NHẬP KHẨU CỦA BỘ LAO ĐỘNG

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG NHẬP KHẨU CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI.


Căn cứ pháp lý kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu của bộ lao động - thương binh và xã hội (BLĐTBXH)

Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03/06/2021 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) kèm theo mã hàng hóa (HS) và biện pháp kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu.

Các sản phẩm, hàng hóa phải thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu được quy định tại Mục I, Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH.

Việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 2b Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Các sản phẩm, hàng hóa KHÔNG phải thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu được quy định tại Mục II, Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH.

Quy trình kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu của bộ lao động - thương binh và xã hội (BLĐTBXH)

Quy trình cơ bản: Đăng ký hồ sơ kiểm tra chất lượng tại cục ATLĐ / Sở LĐTBXH ---> Nộp kèm giấy tiếp nhận trong bộ hồ sơ khai Hải quan để được tạm giải tỏa hàng về kho bảo quản ---> Đăng ký hồ sơ chứng nhận phù hợp tại các đơn vị giám định được chỉ định của Bộ LĐTBXH ----> Lấy giấy thông báo kiểm tra chất lượng đạt + giấy chứng nhận HỢP QUY nộp bổ sung cho Cục ATLĐ / Sở LĐTBXH là hoàn tất thủ tục thông quan của lô hàng nhập khẩu.

Bộ hồ sơ kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu hàng nhập khẩu của BLĐTBXH gồm:

 1. Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng.
 2. Hợp đồng.
 3. Hóa đơn.
 4. Vận đơn.
 5. Chứng nhận chất lượng (CQ)
 6. Chứng nhận nguồn gốc xuất sứ (CO)
 7. Hồ sơ kỹ thuật (đối với thiết bị máy móc)
 8. Test report.
 9. Packing list.
 10. Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa.
 11. Tờ khai hàng hóa nhập khẩu.
 12. Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS.
 13. Giấy chứng nhận HỢP QUY.

Danh mục sản phẩm/hàng hóa phải thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu tại Cục An toàn lao động


1. Phương tiện bảo vệ đầu cho người lao động: Mũ an toàn công nghiệp. Mã HS code: 6506.10.20, 6506.10.30, 6506.10.90
2. Phương tiện bảo vệ mắt, mặt cho người lao động: Kính hàn, mặt nạ hàn, chống vật văng bắn, tia cực tím. HS code: 3926.90.42, 9004.90.50
3. Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp cho người lao động: Khẩu trang, mặt nạ và bán mặt nạ lọc bụi; Khẩu trang, mặt nạ và bán mặt nạ lọc hơi khí độc (trừ khẩu trang y tế). Mã số HS code: 9020.00.00, 8421.39.90, 6307.90.90
4. Phương tiện bảo vệ tay cho người lao động: Găng tay bảo hộ lao động chống cắt, đâm thủng, cứa rách, cách điện (trừ mặt hàng găng tay y tế, găng khám bệnh). Mã số HS code: 3926.20.60, 3926.20.90, 3926.90.39, 4015.19.00, 4203.29.10, 6116.10.90, 6116.99.00, 6216.00.10, 6216.00.99.
5. Phương tiện bảo vệ chân cho người lao động: Giầy chống đâm thủng, cứa rách, va đập, hóa chất; Ủng cách điện. HS code: 6401.10.00, 6401.92.00, 6401.99.90, 6402.91.91, 6402.91.99, 6402.99.10, 6402.99.90, 6403.40.00, 6403.51.00, 6403.59.90, 6403.91.10, 6403.99.10, 6404.11.10, 6404.19.00, 6404.20.00, 6405.10.00, 6405.20.00, 6405.90.00
6. Dây đai an toàn và Hệ thống chống rơi ngã cá nhân cho người lao động. Mã số hàng hóa: 4205.00.20, 6307.90.61, 6307.90.69, 8479.89.40,
7. Quần áo chống nhiệt và lửa cho người lao động. 6113.00.30, 6114.30.20, 6210.30.20, 6210.20.20.
8. Thang máy; các bộ phận an toàn thang máy như sau: (HS code: 8428.10.31, 8428.10.39, 8431.31.10, 8431.31.20)
- Thiết bị khóa cửa tầng và khóa cửa cabin;
- Bộ hãm an toàn;
- Hệ thống phanh của máy dẫn động;
- Bộ khống chế vượt tốc;
- Bộ giảm chấn;
- Van ngắt/van một chiều của thang máy thủy lực
9. Thang cuốn và băng tải chở người; các bộ phận an toàn của thang cuốn bao gồm: (HS code: 8428.40.00, 8431.31.10, 8431.31.20)
- Hệ thống phanh điều khiển, dừng thang hoặc băng;
- Hệ thống hãm an toàn;
- Máy kéo (động cơ, hộp số)

Danh mục sản phẩm/hàng hóa phải thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo 01/2021/TT-BLĐTBXH:


1. Chai, thùng chứa khí nén có áp suất làm việc định mức trên 0,7 bar (trừ chai chứa sản phẩm dầu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng). Mã số HS code: 7311.00.26, 7311.00.27, 7311.00.29, 7311.00.91, 7311.00.92, 7311.00.94, 7311.00.99
2. Pa lăng điện, tời điện, mã HS: 8425.11.00, 8425.31.00, 8425.49.10
3. Palăng kéo tay, tời tay có tải trọng nâng từ 1.000 kg trở lên, mã số hàng hóa: 8425.19.00, 8425.39.00, 8425.42.90, 8425.49.20
4. Bàn nâng người, sàn nâng người (trừ sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng), mã số HS code: 8425.41.00, 8425.42.90, 8426.12.00, 8425.49.10, 8425.49.20

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU NHÓM 2 THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (XEM ẢNH)

Picture

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Mục I. Sản phẩm, hàng hóa phải thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu:

Picture
Picture

Mục II. Sản phẩm, hàng hóa KHÔNG phải thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu theo Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH.

Picture
Picture
Truy cập Fanpage và Group facebook XUẤT NHẬP KHẨU HCM để cập nhật các thông tin mới nhất về xuất nhập khẩu:

Liên hệ:
Skype: khac5579
SĐT: 0949 63 53 89
Email: khac5579@gmail.com

Where there is a will, there is a way.!!!

Liên Quan:

NHỮNG LƯU Ý KHI ĐÓNG HÀNG VÀO CONTAINER

THỦ TỤC NHẬP KHẨU CỎ NHÂN TẠO - THẢM CỎ NHÂN TẠO

PHÂN LOẠI LỐP XE Ô TÔ

THỦ TỤC NHẬP KHẨU ỐNG NHỰA

QUY TRÌNH CUẤT KHẨU MỦ CAO SU

banner
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: