Thứ Ba, 18 tháng 1, 2022

THỦ TỤC THANH TOÁN BẰNG L/C NHẬP KHẨU

THỦ TỤC THANH TOÁN BẰNG L/C NHẬP KHẨU


LC Là Thư Cam Kết Của Ngân Hàng Về Việc Trả Tiền Người Xuất Khẩu. Các Đối Tác

Ký Kết Hợp Đồng Thường Có Trụ Sở Ở Những Quốc Gia Khác Nhau. Do Đó,

Phương Thức Tín Dụng Chứng Từ Giúp 2 Bên Yên Tâm Về Quyền Lợi Của Mình!

thủ tục thanh toán bằng L/C

1) Yêu Cầu Mở L/C

a) Nguồn vốn để đảm bảo thanh toán L/C

Khi quy định điều khoản thanh toán bằng L/C trong hợp đồng, các bạn cần xem

xét nguồn vốn để thanh toán cho L/C mà mình sẽ yêu cầu NHCTVN mở:

– L/C phát hành bằng vốn tự có, các bạn phải ký quỹ 100%

– L/C phát hành bằng vốn tự có, các bạn không ký quỹ đủ 100%/hoặc có yêu cầu

miễn, giảm mức ký quỹ, các bạn phải liên hệ với bộ phận Tín dụng thẩm định

nghiên cứu xem xét và được Giám đốc hoặc người được Giám đốc uỷ quyền phê

duyệt trước khi chuyển sang phòng TTQT thực hiện.

– L/C phát hành bằng vốn vay của NHCTVN: các bạn nên liên hệ với bộ phận Tín

dụng thẩm định để xem xét.

b) Yêu cầu mở L/C

Các bạn điền đầy đủ thông tin vào Đơn yêu cầu mở L/C. Vì ngân hàng mở L/C theo

yêu cầu của người nhập khẩu, do vậy nên xem xét kỹ nội dung hợp đồng để đảm

bảo khi đưa vào L/C không bị mâu thuẫn.

c) Hồ sơ xin mở L/C của bao gồm

Đơn yêu cầu mở L/C.

– Quyết định thành lập doanh nghiệp (đối với các doanh nghiệp giao dịch lần đầu).

– Đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp giao dịch lần đầu).

– Đăng ký mã số xuất nhập khẩu – nếu có (đối với doanh nghiệp giao dịch lần đầu).

– Hợp đồng ngoại thương gốc (trường hợp ký hợp đồng qua FAX thì đơn vị phải ký

và đóng dấu trên bản photo).

– Hợp đồng nhập khẩu uỷ thác (nếu có).

– Giấy phép nhập khẩu của Bộ Thương Mại (nếu mặt hàng nhập khẩu thuộc Danh

mục quản lý quy định tại Quyết định điều hành xuất nhập khẩu hàng năm của Thủ

tướng Chính Phủ).

– Cam kết Thanh toán, Hợp đồng Tín dụng (trường hợp vay vốn), công văn phê

duyệt cho mở L/C trả chậm của NHCTVN (trường hợp mở L/C trả chậm).

– Hợp đồng mua bán ngoại tệ (nếu có).

– Bản giải trình mở L/C do phòng Tín dụng của Chi nhánh lập được Giám đốc chi

nhánh hoặc người được Giám đốc uỷ quyền phê duyệt (trường hợp ký quỹ dưới

100% trị giá L/C).

Tất cả các chứng từ trên đều phải xuất trình bản gốc và lưu lại Chi nhánh bản

photo có đóng dấu treo của doanh nghiệp. Riêng các chứng từ sau sẽ phải lưu bản gốc:

– Cam kết thanh toán.

– Hợp đồng vay vốn.

– Hợp đồng mua bán ngoại tệ.

– Đơn xin mở L/C của khách hàng.

– Bản giải trình mở L/C.

2) Kiểm Tra Nội Dung L/C

Sau khi NHCTVN phát hành L/C, các bạn sẽ nhận được một bản sao L/C đó. Các

bạn nên xem xét đối chiếu giữa nội dung L/C với đơn yêu cầu của mình để đảm

bảo rằng L/C hoàn toàn phù hợp với hợp đồng và với yêu cầu của các bạn. Nếu có

bất kỳ một sự sai lệch nào nên thông báo ngay cho NHCTVN để có điều chỉnh, sửa đổi.

3) Sửa Đổi L/C

Nếu có nhu cầu sửa đổi L/C, các bạn nên xuất trình Đơn đề nghị sửa đổi L/C kèm

văn bản thoả thuận giữa người mua và người bán (nếu có).

Trường hợp L/C sửa đổi tăng tiền, phải bổ sung mức ký quỹ và tài sản thế chấp

tương ứng để đảm bảo khả năng thanh toán cho L/C đó.

4) Nhận Và Kiểm Tra Chứng Từ

Sau khi nhận bộ chứng từ giao hàng từ phía ngân hàng, các bạn cần kiểm tra đối

chiếu giữa nội dung L/C với các chứng từ nhận được. Trường hợp nhận được

thông báo sai sót chứng từ của ngân hàng, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày

nhận thông báo phải báo ngay quyết định của mình hoặc chấp nhận sai sót và

thanh toán L/C hoặc không chấp nhận sai sót ngay trên bản thông báo và gửi trả

lại Ngân hàng.

Nếu sau 5 ngày không có ý kiến thì coi như từ chối chứng từ Ngân hàng tiến hành

xử lý bộ chứng từ theo chỉ thị của Ngân hàng gửi chứng từ.

5) Yêu Cầu Phát Hành Bảo Lãnh/ Uỷ Quyền Nhận Hàng Theo L/C

NHCTVN thực hiện phát hành bảo lãnh nhận hàng khi chưa có vận đơn gốc hoặc

phát hành thư uỷ quyền nhận hàng hoặc ký hậu vận đơn để các bạn có thể nhận

hàng theo L/C.

Điều kiện để NHCT phát hành Thư bảo lãnh – Thư uỷ quyền nhận hàng, ký hậu vận

đơn gốc

Các bạn cần ký quỹ 100% trị giá hoá đơn, hoặc uỷ quyền cho NHCT khoanh số tiền

tương ứng trên tài khoản tiền gửi hoặc ghi nợ tài khoản tiền vay khi thanh toán và

tuỳ từng trường hợp, các bạn cần xuất trình các giấy tờ sau:

-Phát hành Thư bảo lãnh nhận hàng: phải có Thư yêu cầu phát hành bảo lãnh kèm

một bản sao vận đơn đường biển hoặc vận đơn hàng không và 01 bản sao hoá

đơn do người xuất khẩu gửi trực tiếp.

-Phát hành Thư uỷ quyền nhận hàng: phải có Thư yêu cầu phát hành Uỷ quyền

nhận hàng kèm 01 bản gốc vận đơn hàng không ghi người nhận hàng là NHCT

kèm 01 bản sao hoá đơn.

-Ký hậu vận đơn đường biển: phải có Thư yêu cầu ký hậu vận đơn kèm 01 bản gốc

vận đơn đường biển và 01 bản sao hoá đơn.

Trong trường hợp ký hậu vận đơn hoặc bảo lãnh cho Khách hàng nhận hàng khi

chưa có vận đơn, các bạn phải xuất trình ngân hàng văn bản chấp nhận thanh

toán vô điều kiện kể cả trong trường hợp bộ chứng từ có sai sót.

6) Thanh Toán L/C

NHCT sẽ trích tiền từ tài khoản đã được chỉ định của các bạn để thanh toán cho

Ngân hàng nước ngoài theo quy định của L/C khi nhận được bộ chứng từ hoàn

toàn phù hợp với các điều khoản của L/C.

7) Huỷ Bỏ L/C

Nếu có yêu cầu huỷ L/C cần lưu ý, NHCT không chấp nhận huỷ L/C trong trường hợp:

a) Đã nhận hàng thông qua bảo lãnh nhận hàng của NHCT.

b) Có tranh chấp thương mại mặc dù hai bên mua bán thoả thuận nhưng chưa

được sự chấp nhận huỷ L/C của các Ngân hàng liên quan.

Các Bên Tham Gia Trong Phương Án L/C

– Ngân hàng phát hành (Issuing Bank): Phát hành L/C.

– Ngân hàng thông báo (Advising Bank): Thông báo L/C.

– Ngân hàng xác nhận (Confirming Bank): Xác nhận L/C.

– Ngân hàng bồi hoàn (Reimbursing Bank): Thanh toán cho Ngân hàng đòi tiền

trong trường hợp L/C có chỉ định.

– Ngân hàng chiết khấu (Negotiating Bank): Thương lượng chiết khấu bộ chứng từ.

– Ngân hàng xuất trình (Presenting Bank): Xuất trình bộ chứng từ đến ngân hàng

được chỉ định trong L/C.

– Ngân hàng được chỉ định (Nominated Bank): Được ngân hàng phát hành chỉ

định làm một công việc cụ thể nào đó, thường là thương lượng chiết khấu hoặc

thanh toán bộ chứng từ.

– Ngân hàng đòi tiền (Claiming Bank): đòi tiền bộ chứng từ theo sự ủy quyền của

các bên thụ hưởng.

– Người yêu cầu mở thư tín dụng (Applicant).

– Người thụ hưởng (Beneficiary).

Tùy theo quy định của từng L/C cụ thể, một ngân hàng có khi đảm nhận nhiều

chức năng của các ngân hàng được liệt kê như trên. Chức năng, nhiệm vụ, trách

nhiệm của các bên có liện quan được quy định cụ thể trong UCP và ISBP.


Truy cập Fanpage và Group facebook XUẤT NHẬP KHẨU HCM để cập nhật các thông tin mới nhất về xuất nhập khẩu:

Liên hệ:
Skype: khac5579
SĐT: 0949 63 53 89
Email: khac5579@gmail.com

Where there is a will, there is a way.!!!

Liên Quan:

QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG NHẬP KHẨU CỦA BLĐTBXH

PHÂN LOẠI LỐP XE

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THÉP KHÔNG GỈ

THỦ TỤC NHẬP KHẨU DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MŨ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

THỦ TỤC XUẤT KHẨU GỪNG TƯƠI

banner
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: