Thứ Năm, 14 tháng 12, 2023

Thuế chống bán phá giá 1 số sản phẩm nhôm từ Trung Quốc

Thuế chống bán phá giá 1 số sản phẩm nhôm từ Trung Quốc

Áp dụng biện pháp chống bán phá giá 1 số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc trên cơ sở kết quả rà soát lần thứ hai?

Theo kết quả rà soát lần thứ hai, những sản phẩm nhôm có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá? Thời gian áp dụng là từ khi nào?

Áp dụng biện pháp chống bán phá giá 1 số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc
Áp dụng biện pháp chống bán phá giá 1 số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc

Áp dụng biện pháp chống bán phá giá 1 số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc

Căn cứ tại Mục 1 Thông báo áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhôm từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo kết quả rà soát lần thứ hai ban hành kèm theo Quyết định 74/QĐ-BCT ngày 16 tháng 01 năm 2023 có mô tả hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá, như sau:

Mô tả hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá

- Mô tả: hàng hóa thuộc đối tượng rà soát là nhôm và các sản phẩm bằng nhôm; hợp kim hoặc không hợp kim; ở dạng thanh, que và hình, đã được đùn ép, đã hoặc chưa xử lý bề mặt, đã hoặc chưa được gia công thêm. Các sản phẩm này có một dạng thù hình, có mạng lập phương, có thể thiết kế theo nhiều hình dạng và mặt cắt khác nhau, có thể tạo ra nhiều màu sắc khác nhau trên bề mặt, có thể tái chế lại.

- Phân loại theo mã số hàng hóa (Mã HS): 7604.10.10; 7604.10.90; 7604.21.90; 7604.29.10; 7604.29.90

Bộ Công Thương có thể sửa đổi, bổ sung danh sách các mã HS của hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá để phù hợp với mô tả hàng hóa bị điều tra và các thay đổi khác (nếu có).

Tại Điều 1 Quyết định 74/QĐ-BCT năm 2023 có đưa ra quyết định sản phẩm nhôm xuất xứ từ Trung Quốc áp dụng biện pháp chống bán phá giá như sau:

Điều 1. Áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình, đã được đùn ép, đã hoặc chưa xử lý bề mặt, đã hoặc chưa được gia công thêm nhập khẩu vào Việt Nam và được phân loại theo mã HS 7604.10.10, 7604.10.90, 7604.21.90, 7604.29.10, 7604.29.90 có xuất xứ từ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trên cơ sở kết quả rà soát lần thứ hai (mã vụ việc AR02.AD05) với nội dung chi tiết nêu tại Thông báo ban hành kèm theo Quyết định này.

Như vậy, những sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá là:

- Một số sản phẩm nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình, đã được đùn ép, đã hoặc chưa xử lý bề mặt, đã hoặc chưa được gia công thêm nhập khẩu vào Việt Nam

- Được phân loại theo mã HS 7604.10.10, 7604.10.90, 7604.21.90, 7604.29.10, 7604.29.90 có xuất xứ từ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trên cơ sở kết quả rà soát lần thứ hai.

Thủ tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá như thế nào?

Căn cứ tại Mục 5, Mục 6 Thông báo áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhôm từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo kết quả rà soát lần thứ hai ban hành kèm theo Quyết định 74/QĐ-BCT năm 2023 có quy định thủ tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá, như sau:

Để có cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống bán phá giá, Cơ quan hải quan sẽ thực hiện kiểm tra hồ sơ cụ thể như sau:

- Bước 1: Kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

+ Trường hợp 1: Nếu người khai hải quan không nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thì áp dụng mức thuế chống bán phá giá chính thức là 35,58%.

+ Trường hợp 2: Nếu người khai hải quan nộp được chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ nước, vùng lãnh thổ khác không phải là Trung Quốc thì không phải nộp thuế chống bán phá giá.

+ Trường hợp 3: Nếu người khai hải quan nộp được chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ Trung Quốc thì chuyển sang bước kiểm tra Giấy chứng nhận chất lượng dưới đây.

- Bước 2: Kiểm tra Giấy chứng nhận chất lượng (bản chính) của nhà sản xuất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận nhà sản xuất)

+ Trường hợp 1: Nếu: (i) người khai hải quan không nộp được Giấy chứng nhận nhà sản xuất hoặc (ii) nộp được Giấy chứng nhận nhà sản xuất nhưng tên nhà sản xuất trên Giấy chứng nhận không trùng với tên nhà sản xuất bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá thì nộp mức thuế CBPG là 35,58%.

- Trường hợp 2: Nếu người khai hải quan nộp được Giấy chứng nhận nhà sản xuất và tên nhà sản xuất trên Giấy chứng nhận trùng với tên của nhà sản xuất thì chuyển sang bước kiểm tra tên nhà xuất khẩu dưới đây.

- Bước 3: Kiểm tra tên nhà xuất khẩu

+ Trường hợp 1: Nếu tên nhà xuất khẩu (dựa trên hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại) trùng với tên nhà sản xuất nêu tại Cột 1 Mục 3 hoặc trùng với tên nhà xuất khẩu tương ứng theo hàng ngang tại Cột 2 Mục 3 thì nộp mức thuế tương ứng.

+ Trường hợp 2: Nếu tên nhà xuất khẩu (dựa trên hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại) không trùng với tên nhà sản xuất tại cột 1 Mục 3 hoặc không trùng với tên nhà xuất khẩu tương ứng theo hàng ngang thì nộp mức thuế chống bán phá giá là 35,58%.

- Trình tự thủ tục tiếp theo: Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý có liên quan và cơ quan hải quan cung cấp thông tin về tình hình nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng áp thuế chống bán phá giá.

Mã hs code nhôm

Thời hạn áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc?

Căn cứ tại Mục 4 Thông báo áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhôm từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo kết quả rà soát lần thứ hai ban hành kèm theo Quyết định 74/QĐ-BCT năm 2023 có quy định thời hạn áp dụng biện pháp chống bán phá giá, như sau:

Thời hạn áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Biện pháp chống bán phá giá tại Mục 3 nêu trên sẽ được áp dụng từ ngày có hiệu lực của Quyết định về kết quả rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (trừ trường hợp được thay đổi, gia hạn theo Quyết định khác của Bộ Công Thương căn cứ trên kết quả rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo quy định của pháp luật).

Như vậy, biện pháp chống bán phá giá 1 số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa sẽ được áp dụng từ ngày 11 tháng 3 năm 2023 (trừ trường hợp được thay đổi, gia hạn theo Quyết định khác của Bộ Công Thương căn cứ trên kết quả rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá).


Truy cập Fanpage và Group facebook XUẤT NHẬP KHẨU HCM để cập nhật các thông tin mới nhất về xuất nhập khẩu:
Liên hệ:
Skype: khac5579
SĐT: 0896 4444 66 | 0949 63 53 89 
Email: tthqsaigon@tthqsaigon.net

Where there is a will, there is a way.!!!


Liên quan

THỦ TỤC NHẬP KHẨU HẠT HÚT ẨM

THỦ TỤC NHẬP KHẨU BÌNH GIỮ NHIỆT

THỦ TỤC NHẬP KHẨU PALANG ĐIỆN

banner
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: