Thứ Tư, 3 tháng 11, 2021

Những thông tin không được sữa trên tờ khai

Bất kỳ một lô hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu nào chúng ta đều phải lên tờ khai Hải quan để làm thủ tục Hải quan. Khi lên tờ khai đôi khi cũng có sai sót, chúng ta cần lưu ý những lỗi sai không thể sửa trên tờ khai hải quan được dẫn tới phải hủy tờ khai làm cho chúng ta vừa mất công sức và chi phí khắc phục.
Vậy những thông tin không được sửa trên tờ khai hải quan khi khai trên phần mềm là gì?

Những thông tin không được sữa trên tờ khai
Những thông tin không được sữa trên tờ khai

Theo Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính - QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI

Những thông tin cụ thế không được phép sửa chữa trên tờ khai hải quan điện tử sau khi tờ khai được khai báo chính thức và gửi thông báo phân luồng.

Các thông tin không được phép sửa bao gồm:

 1. Số tờ khai
 2. Mã loại hình
 3. Mã phân loại hàng hóa
 4. Mã phương thức vận chuyển
 5. Cơ quan Hải quan
 6. Ngày khai báo (dự kiến)
 7. Mã người nhập khẩu
 8. Tên người nhập khẩu
 9. Mã đại lý hải quan
 10. Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến.
những lỗi sai trên tờ khai hải quan không thể sửa
Những thông tin không được sữa trên tờ khai

Ngoài những thông tin trên, Điều 11 của Thông tư còn quy định người khai hải quan được sửa chữa, khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin khác trên tờ khai hải quan điện tử trong các trường hợp sau đây:

- Sửa chữa các thông tin, khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi Hệ thống phân luồng tờ khai nhưng hàng hóa chưa được thông quan, việc xử phạt (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành;

- Sửa chữa các thông tin, khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi hàng hóa đã được thông quan và trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày khai hải quan nhưng trước khi cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
 • Sai sót về nội dung khai hải quan do người nộp thuế, người khai hải quan tự phát hiện, khai báo với cơ quan Hải quan;
 • Người khai hải quan, người nộp thuế phải có đủ cơ sở chứng minh và cơ quan Hải quan có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính trung thực, chính xác và hợp lý của việc khai bổ sung;
 • Việc khai bổ sung không ảnh hưởng đến việc áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với lô hàng khai bổ sung.
- Trường hợp khai bổ sung hồ sơ hải quan sau 60 ngày kể từ ngày khai hải quan nhưng trước khi cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì Chi cục trưởng xem xét cho phép khai bổ sung và xử phạt theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2014.

Các trường hợp hủy tờ khai và thủ tục hủy tờ khai hải quan:

Không phải mình thích là có quyền hủy tờ khai đâu nhé mà có quy định cụ thể các trường hợp bên dưới

1. Các trường hợp hủy tờ khai:

a) Quá thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, hàng hóa được miễn kiểm tra thực tế nhưng không có hàng nhập khẩu đến cửa khẩu nhập hoặc hàng xuất khẩu chưa đưa vào khu vực giám sát của cơ quan Hải quan;

b) Quá thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan không xuất trình hồ sơ hải quan trong trường hợp phải xuất trình hồ sơ hải quan để cơ quan Hải quan kiểm tra trực tiếp;

c) Quá thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan chưa xuất trình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra thực tế để cơ quan Hải quan kiểm tra;

d) Các trường hợp hủy tờ khai theo yêu cầu của người khai hải quan:

 • Tờ khai hải quan điện tử đã được đăng ký nhưng chưa được thông quan do Hệ thống có sự cố mà phải chuyển sang làm thủ tục hải quan bằng phương pháp thủ công;
 • Khai nhiều lần cho cùng một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu (khai trùng thông tin tờ khai);
 • Tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng không xuất khẩu hàng hóa;
 • Tờ khai hải quan đăng ký không đúng loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được hủy trước thời điểm kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc trước khi hàng qua khu vực giám sát hải quan (trừ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa);
 • Khai sai đơn vị hải quan đăng ký tờ khai.
Các trường hợp hủy tờ khai
Các trường hợp hủy tờ khai

2. Thủ tục hủy tờ khai

a) Trách nhiệm người khai hải quan:

Phải có văn bản đề nghị huỷ (theo mẫu số 02/HTK/2014 Phụ lục III ban hành kèm Thông tư này) gửi cho Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai: 01 bản chính.

b) Trách nhiệm cơ quan Hải quan:

 • Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết hạn tờ khai đối với những tờ khai quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này mà người khai hải quan không có văn bản đề nghị hủy tờ khai thì cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra, yêu cầu người khai hải quan giải trình (nếu cần) bằng văn bản trước khi tiến hành hủy tờ khai và phản hồi cho người khai hải quan biết;
 • Tiếp nhận văn bản đề nghị huỷ;
 • Công chức hải quan được phân công thực hiện việc kiểm tra lý do, điều kiện và thông tin tờ khai đề nghị hủy trên Hệ thống; đề xuất Chi cục trưởng phê duyệt trước khi thực hiện việc hủy tờ khai trên Hệ thống.

3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xem xét quyết định việc hủy tờ khai hải quan đã đăng ký quy định tại khoản 1 Điều này.


Trên đây là bài viết về những thông tin không được sửa trên tờ khai hải quan khi đã truyền chính thức, và những lỗi được sửa khi đã khai tờ khai chính thức, để tránh những lỗi không đáng có khi khai quan cần kiểm tra kỹ từng mục cụ thể để tránh những lỗi trên. 

Chúng rôi có cung cấp các dịch vụ làm thủ tục hải quan và vận chuyển quốc tế các khu vực: Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, New Zealand, Các nước Châu Âu. Cần hỗ trợ hãy liên hệ ngay với chúng tôi. 

Truy cập Fanpage và Group facebook XUẤT NHẬP KHẨU HCM để cập nhật các thông tin mới nhất về xuất nhập khẩu:
Nguồn Mr. Khắc 

Liên hệ:
Skype: khac5579
SĐT: 0949 63 53 89
Email: khac5579@gmail.com
Where there is a will, there is a way.!!!


Liên quan

HỦY TỜ KHAI NHƯ THẾ NÀO?

LOCAL CHARGE LÀ GÌ VÀ CÁC PHỤ PHÍ LÀ GÌ?

MÃ LOẠI HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU 

THỦ TỤC NHẬP KHẨU ỐNG NHỰA CÁC LOẠI


banner
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: