Thứ Hai, 7 tháng 11, 2022

Thủ tục nhập xin giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp nhóm 2

Thủ tục nhập xin giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp nhóm 2


Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp nhóm 2 là gì? Thời hạn của giấy phép này là bao lâu? Trường hợp giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp nhóm 2 của công ty được cấp quá 6 tháng thì có còn sử dụng được không?

Thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp có đơn giản không? Hồ sơ cần chuẩn bị để xin giấy phép này gồm những gì?

Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp nhóm 2

Đây là những câu hỏi mà doanh nghiệp đặt ra rất nhiêu khi muốn nhập khẩu tiền chất công nghiệp nhóm 2. Hôm nay TTHQSaiGon sẽ giúp các bạn giải đáp các câu hỏi trên

Cơ sở pháp lý để nhập khẩu tiền chất công nghiệp các bạn tham khảo:

Danh mục tiền chất công nghiệp

Tiền chất công nghiệp là các hóa chất được sử dụng làm nguyên liệu, dung môi, chất xúc tiến trong sản xuất, nghiên cứu khoa học, phân tích, kiểm nghiệm, đồng thời là các hóa chất không thể thiếu trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy, được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành.

Danh mục tiền chất công nghiệp được phân theo mức độ nguy hiểm để quản lý, kiểm soát cho phù hợp, gồm tiền chất công nghiệp Nhóm 1 và tiền chất công nghiệp Nhóm 2:

 • Tiền chất công nghiệp Nhóm 1 gồm các hóa chất thiết yếu được sử dụng trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy;
 • Tiền chất công nghiệp Nhóm 2 gồm các hóa chất được sử dụng làm chất phản ứng hoặc làm dung môi trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy.

Danh mục tiền chất công nghiệp được quy định tại phần cuối của Phụ lục I  – Nghị định 113/2017/NĐ-CP (từ STT 785 đến số 819) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

Các bạn tra cứu danh mục tiền chất công nghiệp nhóm 1 và tiền chất công nghiệp nhóm 2 theo Phụ lục 1 thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (Kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất) xem loại hóa chất của đơn vị có thuộc diện phải xin giấy phép nhập khẩu hay không.

Các trường hợp được miễn trừ cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu

 • Hàng hóa chứa tiền chất công nghiệp Nhóm 1 có hàm lượng nhỏ hơn 1% khối lượng;
 • Hàng hóa chứa tiền chất công nghiệp Nhóm 2 có hàm lượng nhỏ hơn 5% khối lượng.

Quy trình xin giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp:

Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp
 1. Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp lập 01 bộ hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Bộ Công Thương (Cục Hóa chất);
 2. Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp phép thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp phép;
 3. Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp. Trường hợp không cấp Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

 • Đơn xin nhập khẩu tiền chất công nghiệp mẫu 02a (được quy định cụ thể trong Phụ lục 2 – Thông tư số 32/2017/TT-BCT).
 • Bản sao giấy tờ về việc đăng ký thành lập đối với tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu lần đầu
 • Bản sao hợp đồng hoặc một trong các tài liệu: Thỏa thuận mua bán, đơn đặt hàng, bản ghi nhớ, hóa đơn ghi rõ tên, số lượng tiền chất công nghiệp;
 • Báo cáo về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán và sử dụng tiền chất công nghiệp của Giấy phép đã được cấp gần nhất đối với tiền chất công nghiệp Nhóm 1.

Giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp Nhóm 2 có thời hạn bao lâu?

- Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp Nhóm 1, Giấy phép xuất nhập khẩu được cấp cho từng lô xuất nhập khẩu và có thời hạn trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp.

- Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp Nhóm 2, Giấy phép xuất nhập khẩu có thời hạn trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp.

Sử dụng Giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp Nhóm 2 hết hạn bị xử lý như thế nào?

Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp

Mức phạt tiền đối với hành vi xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp nhưng Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đã hết thời hạn được quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 71/2019/NĐ-CP như sau:

"Điều 19. Vi phạm quy định về hoạt động của Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp
...
2. Mức phạt tiền đối với hành vi xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp nhưng không có Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hoặc Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đã hết thời hạn được quy định như sau:
a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa là tiền chất công nghiệp vi phạm có giá trị dưới 20.000.000 đồng;
b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa là tiền chất công nghiệp vi phạm có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa là tiền chất công nghiệp vi phạm có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng;
d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa là tiền chất công nghiệp vi phạm có giá trị từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa là tiền chất công nghiệp vi phạm có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự."

     Như vậy, khi thực hiện xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp Nhóm 2, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp Giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp Nhóm 2, trừ trường hợp được miễn trừ cấp phép. Thời hạn của Giấy phép này là trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp. Trường hợp quá thời hạn nêu trên thì Giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp Nhóm 2 bị coi là hết hạn và phải được thực hiện gia hạn theo quy định. Nếu sử dụng giấy phép hết hạn để nhập khẩu hàng háo thì sẽ chịu Phạt hành chính và buộc xuất trả lô hàng.

Truy cập Fanpage và Group facebook XUẤT NHẬP KHẨU HCM để cập nhật các thông tin mới nhất về xuất nhập khẩu:


banner
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: