Thứ Hai, 8 tháng 8, 2022

Thuế giá trị gia tăng máy nông nghiệp 2017

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP H CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 9206/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà Samco, 326 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM
Mã s thuế: 0312915877Trả lời văn bản số 13072017F&A ngày 13/7/2017 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính bổ sung Khoản 3a vào Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“3a. Phân bón là các loại phân hữu cơ và phân vô cơ như: phân lân, phân đạm (urê), phân NPK, phân đạm hỗn hợp, phân pht phát, bồ tạt; phân vi sinh và các loại phân bón khác;

Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gồm: máy cày; máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; thiết bị san phng đồng ruộng; máy gieo hạt; máy cấy; máy trồng mía; hệ thống máy sản xuất mạ thảm; máy xới, máy vun luống, máy vãi, rắc phân, bón phân; máy, bình phun thuốc bảo vệ thực vật; máy thu hoạch lúa, ngô, mía, cà phê, bông; máy thu hoạch c, quả, rễ; máy đốn chè, máy hái chè; máy tuốt đập lúa; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy đập đậu tương; máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà phê; máy, thiết bị sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sấy nông sản (lúa, ngô, cà phê, tiêu, điều...), thủy sản; máy thu gom, bốc mía, lúa, rơm rạ trên đng; máy ấp, nở trứng gia cầm; máy thu hoạch c, máy đóng kiện rơm, c; máy vắt sữa và các loại máy chuyên dùng khác”.

Căn cứ điểm 1 và điểm 2 văn bản số 1677/BTC-CST ngày 29/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp

“1. Các loi máy, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 sa đi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm:

n) Máy kéo sử dụng trong nông nghiệp: Máy kéo liên hợp với cày, bừa, phay, rạch hàng, gieo, phun thuc bảo vệ thực vật, san phng đng ruộng.

2. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố xác nhận các máy, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính, điểm 1 công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 và điểm 1 công văn này theo nguyên tắc: Máy, thiết bị và linh kiện đồng bộ để lắp ráp thành máy móc, thiết bị sử dụng trong nông nghiệp và không thể sử dụng cho mục đích khác là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế.”

Căn cứ văn bản số 3233/BTC-TCT ngày 13/3/2017 của Bộ Tài chính về thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp,

Căn cứ quy định trên, các loại máy kéo nông nghiệp sử dụng làm động lực cho dàn xới, dàn bừa, dàn cày, dàn ủi trong Danh mục máy kéo nông nghiệp (ban hành kèm theo văn bản số 423/KTHT-CĐ ngày 05/7/2017 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty đã kê khai, tính, nộp thuế GTGT; kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của máy kéo nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 05/7/2017 (ngày doanh nghiệp được Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành xác nhận là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp) thì không thực hiện điều chỉnh lại.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
 - Lưu VT; TTHT.

1474_32983672

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Nam Bình

9206_CT_TTHT_2017_Vv_Thue_gia_tri_gia_tang.pdf

Tham khảo thêm công văn 589/2017/CT-TTHT ngày 17/01/2017
Truy cập Fanpage và Group facebook XUẤT NHẬP KHẨU HCM để cập nhật các thông tin mới nhất về xuất nhập khẩu:Nguồn Mr. Khắc 

Liên hệ:
Skype: khac5579
SĐT: 0949 63 53 89 | 0348 0000 69
Email: khac5579@gmail.com

Where there is a will, there is a way.!!!


Liên quan

banner
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: